Ványai Ambrus Általános Iskola
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása 

 Intézményünk 2007. augusztus 1-jén jött létre, a Képviselő-testület ekkor hozott határozatával egyesítette az eddig különálló intézményeket: a Ványai Ambrus Általános Iskolát, az Óvodákat, ami magába foglalta az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot, az Általános Művelődési Központot, ami a József Attila Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézményből valamint a Ladányi Mihály Könyvtárból állt. Eme döntés mellett más oktatást érintő kérdésben is döntöttek. Az ecsegfalvi Hermann Ottó Általános Művelődési Központot nem kívánta a fenntartó a régi keretek között működtetni.


 

Az egyre csökkenő gyermek- és tanuló létszám miatt az intézmény fenntartása hosszú távon nem volt megvalósítható. Nehéz döntést hoztak, amikor az intézményfenntartó társulás mellett határoztak. Az újonnan létrejött intézményt tehát a két település önkormányzata társulási formában működteti. Az általános iskolás tanulók a Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységének tagintézményeként működik Ecsegfalván, ahol az alsó tagozatosok tanulnak. A felső tagozatosak az anyaiskola tanulói, s Dévaványán folytatják tanulmányaikat. Az óvodások természetesen helyben Ecsegfalván maradtak, a dévaványai intézményegység tagintézményeként.


 

A fenti átszervezések nagy feladatot róttak az intézmény valamennyi dolgozójára, akik igyekeztetek mindent megtenni annak érdekében, hogy a változásokat a lehető legkisebb mértékben érezzék a gyermekek, tanulók és a település lakossága.

 


Baloghné Berényi Erzsébet

intézményvezető

 


Postacím:

5510, Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8.

Tel: 06-66/483-035

Fax: 06-66/484-826


E-mail:

vanyaia@freemail.hu

Intézményvezető: Baloghné Berényi Erzsébet

Gazdaságvezető: Papné Auer Ildikó


 

Az intézmény hatályos dokumentumai

Intézményi minőségirányítási program

 

 

 

Az iskola honlapja2010-07-06 16:36

Vissza