Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása 

 Alapfokú művészeti iskolánk alapfunkciói közül legfontosabbnak tekinti a személyiségfejlesztő, az érték és normaközvetítő, a képességfejlesztő szerepét. Felvállaljuk a településen és vonzáskörzetben élő gyermekek művészeti oktatását. Tesszük ezt minden szelektálás, vallási, etnikai nemzeti, képességbeli megkülönböztetés nélkül. Iskolai rendszeren kívül, intézményünk  felvállalja az enyhén fogyatékos gyermekek, serdülők, felnőttek oktatását is. Jelenleg: citera és társastánc-képzés folyik számukra.


 

A következő értékeket kívánjuk közvetíteni:

a továbbtanuláshoz szükséges ismeretek, tisztesség, becsület, egészséges életmód tolerancia, kitartás, szorgalom, őszinteség, bizalom, műveltség igénye, szeretet fegyelem, erkölcs, humánum, nemzeti értékek védelme, nyitottság, önismeret igényesség önmagával és a környezetével szemben, közösségi magatartás,a szép iránti igény, művészet iránti igény.


 

Iskolánk célja:

Személyiség központú iskolánk legyen, melyben a gyerekek a legfontosabb érték, egyéniségüknek képességüknek megfelelően gyarapítsák tudásukat, és gazdagítsák személyiségüket. Tartsák tiszteletben és ápolják az általános erkölcsi normákat, nemzeti értékeket, helyi hagyományainkat, és a helyi sajátosságokat. Iskolánkat, az értelem, érzelem egyensúlya, a művészeti ágak alapfokon történő maximális elsajátítása felnőtt – gyermek őszinte harmonikus kapcsolata jellemezze, pályára állítás. Tehetséggondozás, aktív kapcsolattartás a szülőkkel.


 

Fontos a pedagógus pozitív mintaadása, harmonikus megjelenése, pozitív életszemlélete, folyamatosan megújuló szakmai tudása.


 

Szakmai szerepvállalásunkban elsődleges a képességfejlesztés, tehetséggondozás, pályaorientáció. A tehetséges gyermekek érdekében fontos, hogy tehetségük felszínre kerüljön, és tovább képezhessék magukat. A művészet iránt érdeklődő gyermekeknek, az érdeklődésük fenntartása cél, hogy aktív cselekvője legyen egy - egy művészeti ágnak, később pedig aktív befogadója. A hátrányos és sérült gyermekeknek az önbizalmuk, erősítése, hogy ne kallódjanak el, a szabadidő értelmes eltöltésével pozitív lelki feltöltődést adjunk!


 

A sérült gyermekek számára az emberi élet méltóvá tétele, színesítése, terápiás céllal is akár!


Tervünk, hogy egyre több gyermek kapcsolódjon be a művészeti oktatásba, ennek érdekében, bemutató tanításokat rendezünk!

 


 

 

Postacím:

Ványai Ambrus Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége

5510 Dévaványa, Gyöngy u. 6-8.


 

Tel/fax: 06-66/483-051


 

 

Tanszakok:

 

 

 

Művészeti ágazat

 

Tanszakok

Klasszikus zeneművészet

Fafúvós: furulya, fuvola, klarinét

Rézfúvós: trombita

Zongora

Népzene

Hegedű

Citera

Táncművészet

Néptánc

Társastánc

Képzőművészet

Festészet

Színművészet

Színjáték

 

 PEDAGÓGUSAINK


 

Klasszikus zenei szakágon

 

Kiss Bálint – oboa tanár

Rudokász Diána – zongoratanár

Schwarcz István – trombitatanár

Tóth Veronika - szolfézstanár

 


 

Népzenei szakágon

 

Erdei Attila – népzenetanár

Erdeiné Mucsi Márta – népzenetanár

 


 

Táncművészeti szakágon


 

Kovács Sándor – néptánctanár

Perei Ágnes – társastánctanár

 


 

Színművészeti szakágon


Boldis Julianna – drámapedagógus

 


 

Képzőművészeti szakágon


Laskai Tibor – rajztanár

 


 

 

Az intézmény gondozásában működő együttesek:

 

Ahhozképest Népzenei Együttes

 

Zsombékos Citerazanekar

 

Vox Humana Vegyeskar

 

 


2010-07-07 10:13

Vissza